Hannah Collins. Històries en curs

Exposició comissariada per Hannah Collins

Organitzada per l Fundació “la Caixa”