Senyalística

Els sistemes d’orientació faciliten identificar i comprendre un entorn per saber desplaçar-se per ell. Defineixen els recorreguts, el flux, el ritme i els usos dels espais. Una bona orientació determina sobre manera l’experiència d’usuari d’un museu.


El programa de senyalització s’estructura segons les diferents necessitats que cobreix el museu.

 • Continguts: rutes temàtiques, circuits experiencials, localitzacions singulars, patrimonial, etc…
 • Orientació bàsica: Entrada/sortida, banys, cafeteria, accés a les sales,… i senyalització per millorar l’accessibilitat
 • Senyalització restrictiva: prohibicions (no tocar, no fer fotos,..) àrees no permeses (no passar, accés personal,..)
 • Senyalització d’emergència: Bies, sortida d’emergència,…

Suports del programa de senyalització:

 • Abans d’arribar al museu: apps, webs, plànols,…
 • En el museu: Retolació d’activitats, retolació informativa, directoris, senyalització direccional, senyalització d’emplaçament,…

El sistema de senyalització ha de ser:

 • Corporatiu, ha d’identificar la institució i la seva línea gràfica de marca
 • Flexible per poder-se adaptar al les novetats o els canvis tant de recorreguts com d’espais
 • Accessible, proposa rutes alternatives pels discapacitats físics o tenen en compte la codificació de colors, la mida de la tipografia i la incorporació del braille per les persones amb discapacitat visual.
 • Adaptat a l’entorn escollint els materials adequats per a l’exterior i altres tipologies de materials quan està en espais interiors
 • Integrat a l’espai, sense interferir en la percepció de l’entorn o les peces exposades
 • Funcional i sostenible i amb un manteniment raonable.


Metodologia de treball:

 1. Estudi de necessitats
 2. Creativitat i disseny bàsic
 3. Gestió del projecte i cronograma
 4. Estudi de marca i línia gràfica
 5. Disseny tècnic i prototips
 6. Disseny gràfic i il·lustració
 7. Disseny i fabricació de suports
 8. Implementació i instal·lació
 9. Il·luminació, connexió a internet, si és necessari

Creus que s’hauria de revisar el programa de senyalització del teu centre?

T’ajudem a realitzar un primer estudi per avaluar la situació