Com treballem

Perfil

t-art.studio, som especialistes en el disseny, producció i muntatge d’exposicions i espais efímers. Utilitzem una bona dosi d’imaginació per respondre als desafiaments creatius i, alhora som molt rigorosos en totes les etapes del procés.

El nostre equip està format per professionals de diverses disciplines que treballem junts per oferir una visió coherent des de la concepció inicial fins al lliurament.

Entre les nostres competències incloem els estudis de viabilitat, la creativitat, la museografia, la producció de mobiliari, la implementació espaial de les exposicions, el disseny gràfic, el disseny audiovisual i la programació digital interactiva.

MOBILIARI I INSTAL·LACIONS.

El mobiliari ha de permetre la conservació preventiva adient per a cada peça i la correcta neteja i

 manteniment.

Conservació preventiva

  • Vitrines estanques per controlar la humitat relativa. Han de disposar d’un dipòsit sota la base interior per incloure productes dessecants pel control de la humitat als que si ha de poder accedir per canviar el producte sense obrir la vitrina, ni tocar les peces.
  • Les vitrines que hagin de controlar el clima han de ser hermètiques i habitualment ens ajudem de la silicona per evitar el trànsit d’aire
  • Datalogers wiffi per poder fer el seguiment i control online de la temperatura i de la humitat a l’interior de la vitrina.

– Il·luminació graduable perquè permetin adaptarse als luxus convenients en cada peça.

  • Base d’imprimació per segellar i evitar els vapors nocius procedents de les coles del DM i partícules que puguin afectar a les peces exposades,
  • Manipulació còmode per incorporar la peça a la museografia
  • Obertura frontal de les vitrines grans. Utilitzar sistemes que ajudin a desplaçar els vidres frontals sense crear vibracions a la vitrina ja sigui per guies corredisses si es desplacen horitzontalment o amb rodes si s’obren girant sobre un eix vertical.
  • Obertura superior de vitrines mitjanes, fent que l’urna giri sobre un eix horitzontal inclinable suportat per dos pistons que alhora l’assegure quan està tancada i eviten que es pugui obrir. Quan es tracti de vitrines amb tancament de llistons de vidre, l’obertura serà amb cargols de seguretat.
  • Peanyes i suports per situar les peces i equilibrar composicions.
  • Ús d’eines i maquinària quan sigui necessari, especialment per grans blocs arquitectònics o

d’estatuària. Totes les peanyes i urnes han de

permetre l’us de pont grua o forklift

 Seguretat

– Alarma per vibració quan sigui convenient pel valor

de les peces exposades.

– Tancament de les vitrines amb clau o cargols de

seguretat.

– Il·luminaries exteriors per evitar elements a la testa

i cables dintre la vitrina.

 Mesures de seguretat de cara al circuit dels

visitants

–  Tarimes de 30 cm d’alçada, al ser més altes que

un esglaó (18 cm) s’evita la tendència a pujar-hi al

damunt

– Tarimes amb el  sòcol reculat per evitar els cops

dels peus

– Substituir les bandes del terra o catenàries per

mantenir la distancia entre la peça i el visitant per

tarimes amb una profunditat entre 90 i 100 cm

entre el visitant i la peça.

 Vidres

– Urnes mitjanes i petites amb de vidre extraclar de

 4+4mm

– Vitrines grans amb el vidre extraclar de 5+5mm

– Els vidres s’encolaran amb  sistema ultraviolat per

assegurar la màxima resistència.

– Els vidres de testa de les vitrines seran òpals per

aconseguir una il·luminació difusa i homogènia.

Construcció robusta

– Tant les tarimes com les vitrines grans aniran amb

peus ajustables per poder anivellar-les i superar

els possibles desnivells del terra.

– Juntes del mobiliari a biaix encolat i clavetejat

per evitar que s’obrin.

– Les unions entre fusteria i metal·listeria aniran amb

tirafons de cap avellanat per assegurar-nos la

força de la unió.

ALBERT VALLVERDÚ DISSENY PROJECTE MUSEOGRÀFIC MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 6

– Les vitrines es dividiran en parts per poder-les

muntar a la sala i evitar producció de mobiliari

dins de l’edifici. Totes les parts s’uniran amb

emmetxat i cargols amagats

– L’encaix entre les urnes i el moble sempre serà amb

un canal de 10 mm de profunditat mínim per evitar

que el vidre és desplaci.

– Per a les grans peces de marbre i altres roques

caldrà instal·lar un entramat de tub metàl·lic

sota la penya on es recolça la peça calculat per

suportar el pes d’aquesta. Serà una estructura acer

S275-SR. i tots els tubs se soldaran de gom a gom,

amb una amplària de gola no inferior a 5mm.

– En el cas de que la peça superés el pes/m2 permès

en les instal·lacions del Museu, l’estructura s’hauria

d’ampliar per repartir el pes en la superficie

adequada.

 Pintura

– Fusta: pintura ecològica a l’aigua per evitar

vapors nocius i males olors.

– Acer: pintura per al ferro lacat al forn en cabina

de pols.

INTERPRETACIÓ

Albert Vallverdú Colom

Dissenyador i museògraf

El domini de l’arquitectura d’interiors i l’espai escenogràfic així com una profunda anàlisi de les col·leccions li permeten crear espais únics, amb una posada en escena de gran presència visual.

albert@t-art.studio

Paola Chellini

Projectista i interiorista

Doctora en Disseny d’Interior pel Politecnico di Milano, en l’especialitat de muntatges efímers i exposicions.

Una metodologia de treball exigent i la seva gran experiència li facilita treballar en projectes de molt diferents tipologies

paola@t-art.studio

Jordi Muñoz

Cap de projectes

El seu alt coneixement d’enginyeria i sistemes de producció l’han portat a liderar projectes expositius de gran enverga.

jordi@t-art.studio

Junts aconseguirem que la teva pròxima idea d’exposició sigui un èxit

Aprofita el coneixement i l’experiència del nostre equip